Federal reserve bank คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

Home / Euro Exchange / Federal reserve bank คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

Federal Reserve bank หรือเรียกย่อๆว่า Fed ก่อตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 1913 จากการตราบัญญัติของธนาคารกลาง หลังประสบวิกฤตทางการเงินหลายครา นำให้ต้องมีการควบคุมจากส่วนกลาง พื่อช่วยลดวิกฤตการเงิน ต่อมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่คริสต์ทศวรรษ 1930 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ จนนำไปสู่การขยายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของระบบ Federal reserve bank

รัฐสภาของสหรัฐ กำหนดวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ สำหรับนโยบายทางการเงินใน Federal reserve bank คือ

  • เพิ่มการจ้างงานให้สูงสุด
  • รักษาเสถียรภาพราคา
  • รักษาอัตราดอกเบี้ยระยะยาว

ระบบ Federal reserve bank ประกอบด้วยหลายชั้น โดยมีคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคาร ซึ่งได้มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีเป็นผู้บริหาร จัดตั้ง Federal reserve bank จำนวน 12 แห่งขึ้น พร้อมกระจายตัวออกไปตั้งอยู่ตามนครต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแลสมาชิกแห่งสหรัฐซึ่งเอกชนถือครองเป็นเจ้าของ

กฎหมายมีการกำหนดให้ธนาคารซึ่งได้รับอนุญาตสามารถถือครองหลักทรัพย์ ในธนาคารระบบ Federal reserve bank ในภูมิภาคของตน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธนาคารเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการบางส่วนได้ เช่น คณะกรรมการตลาดเสรีกลาง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการเงิน ประกอบไปด้วยสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการจำนวน 7 คน และประธานธนาคารภูมิภาคอีก 12 คน แม้ในการประชุมหนึ่งครั้ง จะมีประธานธนาคารแค่ 5 คนเท่านั้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ คือ ประธานระบบธนาคารกลางแห่ง New York  1 คน , ประธานธนาคารอื่นอีก 4 คนโดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน มีวาระครั้งละ 1 ปี อีกทั้งยังมีสภาที่ปรึกษาต่างๆอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ระบบธนาคารกลางของสหรัฐจึงมีทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน ทำให้รูปแบบที่กล่าวมา จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความแตกต่างจากธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ส่วนความแปลกอีกอย่าง คือ การที่กระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานนอกธนาคารกลาง ได้มีหน้าที่พิมพ์เงินตราหมุนเวียน

แม้ Federal reserve bank จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวระบบธนาคารกลางถือว่าตัวเองเป็น ธนาคารกลางที่อิสระ อันเนื่องมากจากการตัดสินใจนโยบายทางการเงิน ไม่จำเป็นต้องรอสอบถามความเห็นชอบจากประธานาธิบดีหรือบุคคลอื่นๆ ในอำนาจบริหารหรือสภานิติบัญญัติ อีกทั้งยังไม่ได้รับเงินทุนจากรัฐสภา รวมทั้งวาระของสมาชิกก็กินเวลาปาเข้าไปหลายวาระของประธานาธิบดีและรัฐสภาแล้ว

Federal reserve bank กำหนดเงินเดือนของผู้ว่าการทั้ง  7 คนของคณะกรรมการ อีกทั้งได้รับกำไรประจำปีจากระบบ หลังจากผ่านการหักจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย 6% แก่การลงทุนของธนาคารที่เป็นสมาชิก

ในช่วงวิกฤต Hamburger ทาง Federal reserve bank ได้ดำเนินการนโยบายเชิงรุกมากขึ้น จากการซื้อขายเพียงหลักทรัพย์ระยะสั้นของภาครัฐ ก็เพิ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ของภาคเอกชนด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้ต่ำลงพร้อมนำเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัว จนสามารถกลับมาขยายตัวกว่า 2%