มาทำความรู้จักสหภาพยุโรปกันเถอะ

มาทำความรู้จักสหภาพยุโรปกันเถอะ

Euro Exchange
สหภาพยุโรป คือการรวมกลุ่มกันของประเทศในแถบทวีปยุโรป ที่ใหญ่ที่สุด เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ มีนโยบายเสริมสร้างสันติภาพ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างถาวร  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม ใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก ประเทศสมาชิกจะเวียนมาเข้ารับตำแหน่งประธานสหภาพยุโรปคราวละ 6 เดือน มีภารกิจหลักคือ การร่วมตัดสินใจในประเด็นต่างๆ เช่น การพิจารณาร่างกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปกับประเทศนอกกลุ่ม และที่สำคัญคือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการยุโรป การรวมกลุ่มครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1950 โดยการรวมตัวของประเทศยุโรปตะวันตก 6 ประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป มีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมือง หลังจากการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จึงมีการขยายเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจด้วย ในปี 1957 ซึ่งก็ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากอีกเช่นกัน สหภาพยุโรป มีประเทศสมาชิก ทั้งหมด 28 ประเทศ แบ่งออกเป็น ประเทศผู้ก่อตั้ง 6 ประเทศ และประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ดังนี้ ประเทศผู้ก่อตั้ง ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศ ฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศสมาชิก ประเทศออสเตรีย  เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 ประเทศบัลแกเรีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ประเทศโคเอเชีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ประเทศไซปรัส เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศเช็กเกีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่  มกราคม 2516 ประเทศเอสโตเนีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 ประเทศกรีซ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 ประเทศฮังการี เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศไอร์แลนด์ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2516 ประเทศลัตเวีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศลิทัวเนีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศมอลตา เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศโปแลนด์ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ประเทศโปรตุเกส…
Read More