10 อันดับสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลกมาดูกัน

10 อันดับสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลกมาดูกัน

Euro Exchange
สกุลเงินถือเป็นหน่วยที่ใช้แลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างกัน ซึ่งสกุลเงินของแต่ละประเทศจะมีค่ามากน้อยแตกต่างกันไป ตามความต้องการของสกุลเงินนั้นๆ หมายความว่าสกุลเงินนั้นมีความต้องการมาก มูลค่าจะสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าค่าเงินแข็งค่านั่นเอง และในทางกลับกันถ้าความต้องการของสกุลเงินนั้นน้อยลง จะทำให้มูลค่าลดลงตามไปด้วยหรือว่าค่าเงินอ่อนค่า วันนี้เราจะมาดู 10 ประเทศที่ค่าเงินอ่อนที่สุดในโลกกัน เรียลอิหร่าน (IRR) เป็นสกุลเงินของประเทศอิหร่านและเป็นค่าเงินที่ถูกที่สุดในโลก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของนานาชาติ แม้ว่าจะมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรไปแล้ว แต่สกุลเงินของประเทศอิหร่าน ก็ยังไม่สามารถกลับมามีมูลค่าที่สูงหรือเหมาะสมได้อีกเลย เพราะความไม่มั่นใจของธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศโดยล่าสุดข้อมูลในเดือนมีนาคม 2562 เงิน 1 ดอลลาร์ฯ มีค่ามากถึง 42,097 เรียลอิหร่าน ดอง เวียดนาม (VND) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม จากช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนาม ได้ออกนโยบายปรับลดอัตราค่าเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถของภาคส่งออก และแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อของประเทศ ส่งผลให้หลายคนไม่มีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของสกุลเงินดอง โดยปัจจุบันมีอัตตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ฯ มีค่าประมาณ 23,230 ดอง เซาตูเม โดบรา (STD) เป็นสกุลเงินที่ใช้กันในประเทศเซาตูเมและปรินซี ซึ่งเป็นประเทศในหมู่เกาะเล็กๆ ในอ่าวกินี ที่มีประชากรประมาณ 150,000 คน โดย 1 ดอลลาร์ฯ มีค่าประมาณ 21,720 เหรียญเซาตูเม โดบรา รูเปียห์ อินโดนีเซีย (IDR) สกุลเงินหลักของประเทศอินโดนีเซีย มีค่าประมาณ 1 ดอลลาร์ฯ ต่อ 14,254 รูเปียห์ ซึ่งค่าเงินรูเปียห์ อ่อนค่าลงเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจทั่วเอเชีย ปี 2540 และยังได้รับผลกระทบอัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงอย่างต่อเนื่อง ฟรังก์ กินี (GNF) เป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศ กินี โดย 9,115 ฟรังก์กินี มีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศกินี ยังคงประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากความไม่มั่นคงทางการเมือง และปัญหาคอร์รัปชั่น อีโอน เซียร์ราลีโอน (SLL) สกุลเงินของประเทศเซียร์ราลีโอน ซึ่งประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีป แอฟริกา โดยค่าเงินลีโอน มีค่าอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ ต่อ 8,832 ลีโอน กีบ ลาว (LAK) สกุลเงินที่ใช้ในประเทศลาว โดยสาเหตุที่ค่าเงินของประเทศลาวมีมูลค่าต่ำนั้น ก็เนื่องด้วยคนลาวส่วนใหญ่ ไม่นิยมใช้เงินกีบในการจับจ่ายใช้สอย ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมารณรงค์ให้คนในประเทศใช้เงินกีบมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้เงินบาท หรือเงินดอลลาร์ฯ ทำให้ปัจจุบัน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 8,583 กีบ ชอม อุซเบกิสถาน (UZS) สกุลเงินที่ใช้ในอุซเบกิสถาน โดย 8,373 จะมีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงราวปี 2560 รัฐบาลอุซเบกิสถาน…
Read More
วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบอย่างไร

วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบอย่างไร

Euro Exchange
สถานการณ์เศรษฐกิจของยุโรปในเวลานี้ ทำให้หลายทวีปทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับทวีป จะมีผลเกี่ยวข้อง กับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และต่างภูมิภาคด้วย ดังจะเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรป โดยมีผลเริ่มต้นมาจากการขาดดุลด้านระบบเงินตราของประเทศสมาชิก เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งประเมินแนวโน้มด้านเศรษฐกิจของตนเองได้ว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากประเทศอื่น ที่มีความสามารถทางด้านการเงินมากกว่า เพื่อมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศของตนเอง หลังจากนั้นก็จำเป็นต้องชำระหนี้กลับไปให้ประเทศผู้ให้กู้เงิน ประเด็นคือเมื่อ ผู้กู้ไม่สามารถชดใช้หนี้สินต่อผู้ให้ยืมได้ ก็ก่อให้เกิดเป็นหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการกู้ยืมเงินเงินแต่ละครั้ง ไม่ได้มีแหล่งที่มาของการกู้เพียงประเทศเดียวแน่นอน แต่กู้มาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ด้วยเนื่องจากแต่ละประเทศจะมีความสามารถให้กู้เงินเพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ ถ้าหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งล้มก็จะส่งผลให้ระบบอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิกค่อยๆล้มลงไปด้วย จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปก็แผ่กระจายวงกว้าง จนเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจกับทวีปอื่นทั่วโลกในที่สุด หนี้สาธารณะ ทุกประเทศมีระบบ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไป และทุกระบบก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างตามที่กลุ่มผู้บริหารได้วางนโยบายเอาไว้ให้ดำเนินการไปตามแนวทาง ที่พวกเขากำหนดแน่นอนว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล เพื่อให้ประเทศพัฒนาตามสิ่งที่ทางคณะผู้บริหารได้วางแผน และชี้แนวทางกันเอาไว้  เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอก็จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีศักยภาพทางการเงินเพียบพร้อมมากกว่าภายใต้เงื่อนไข ที่ทั้งสองประเทศตกลงกันเอาไว้อย่างเป็นธรรม ซึ่งสาเหตุนี้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะภายในประเทศขึ้น ถ้าหากว่าประเทศนั้นมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อระบบการเงินในประเทศโดยตรง และการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการฟื้นฟูให้มีสภาพที่คล่องตัวเช่นเดิม ผลกระทบต่อประชาชนจากการสร้างหนี้สาธารณะของรัฐบาล เมื่อประเทศนั้นมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางส่วนกลายเป็นหนี้เสีย ประชาชนในประเทศย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจเมื่อผู้ลงทุนจากต่างประเทศไม่ไว้วางใจในระบบการเงินของประเทศนั้นๆ ก็ย่อมส่งผลให้ธุรกิจภายในประเทศไม่เจริญเติบโตคู่ค้าคนสำคัญก็อาจจะเปลี่ยนใจถอนหุ้นออกจากภาคเศรษฐกิจ เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนั้นน้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการจ้างงานในบริษัท สิ่งที่ตามมาคือประชาชนผู้ที่ถูกจ้างงานก็ต้องถูกเลิกจ้างไปในที่สุดหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของประชาชนในภาคเกษตรกรรมต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ถือเป็นปัญหาโดยภาพรวมเท่านั้น เพราะยังมีปัญหาย่อยตามมาอีกมากมายจากผลกระทบเรื่องการก่อหนี้สาธารณะของคณะผู้บริหาร วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร เชื่อเหลือเกินว่าหลายธุรกิจในประเทศไทยต้องมี มีคู่ค้ารายสำคัญที่อยู่ในทวีปยุโรปแน่นอน ถ้าหากวิกฤตทางเศรษฐกิจยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ผลกระทบจากการแรกที่เราจะพบเจอในด้านเศรษฐกิจของเมืองไทยที่เห็นได้ชัดเจนคือ ลูกค้ารายใหม่เริ่มไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศของพวกเขาเองก็ไม่มีความมั่นคง ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจที่ร่วมลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องทำให้ธุรกิจหลายส่วนในเมืองไทยต้องมีรายได้ลดลงไปด้วย
Read More
Forex คืออะไร ทำให้รวยได้จริงหรอ?

Forex คืออะไร ทำให้รวยได้จริงหรอ?

Euro Exchange
นักลงทุนหลายคนในปัจจุบันมีความสนใจการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือforexกันมากขึ้น เพราะมีความเชื่อว่าการซื้อขายforex จะทำให้ได้กำไรอย่างรวดเร็ว จึงทำให้วงการนักลงทุนในปัจจุบันนั้นเดินเข้าส่งวงการนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรายย่อย รายใหญ่ ที่เข้ามาลงทุนและหวังจะได้กำไรกลับไปในมูลค่ามหาศาล แต่หลายคนคงสงสัยว่าการเทรดforexนั้นจะทำให้ได้กำไรขนาดนั้นจริงหรือ และจะสามารถทำได้อย่างไร ต้องใช้วิธีการอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ (more…)
Read More
Federal reserve bank คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

Federal reserve bank คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

Euro Exchange
Federal Reserve bank หรือเรียกย่อๆว่า Fed ก่อตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 1913 จากการตราบัญญัติของธนาคารกลาง หลังประสบวิกฤตทางการเงินหลายครา นำให้ต้องมีการควบคุมจากส่วนกลาง พื่อช่วยลดวิกฤตการเงิน ต่อมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่คริสต์ทศวรรษ 1930 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ จนนำไปสู่การขยายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของระบบ Federal reserve bank (more…)
Read More
European central bank คืออะไร และมีความสําคัญอย่างไร

European central bank คืออะไร และมีความสําคัญอย่างไร

Euro Exchange
European Central Bank หรือธนาคารกลางแห่งยุโรป เป็นธนาคารกลางของยูโรรวมทั้งเป็นผู้กำหนดเรื่องยูโรโซน โดยมีสมาชิกทั้งหมด 19 รัฐสมาชิก European Central Bank จัดเป็น 1 ใน 4 ธนาคารกลางแห่งสำคัญที่สุดของโลก และเป็น 1 ใน 7 สถาบันของสหภาพยุโรป ตามบัญญัติสนธิสัญญาของสหภาพยุโรป โดยทุนเรือนหุ้นธนาคารกลางยุโรป อยู่ในการดูแลของธนาคารกลางแห่งรัฐสมาชิกทั้ง 28 ของ EU นอกจากนี้ European Central Bank ยังมีเงินทุนสำรองมูลค่ากว่า 5.26 แสนล้านยูโร (more…)
Read More
ออมเงินไร้ความเสี่ยงกับกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

ออมเงินไร้ความเสี่ยงกับกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

Euro Exchange
ในปัจจุบันมีคนให้ความสนใจกับการออมเงินและลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งแนวทางที่มีไว้สำหรับการออมเงินที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย ลงทุนเงินน้อยได้ และสามารถมีเงินไว้ใช้จ่ายได้เวลาฉุกเฉินหรือแม้แต่ในวัยเกษียณ คือการออมเงินกับ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (more…)
Read More
บนโลกนี้มีสกุลเงินอะไรบ้าง และประเทศอะไรที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้

บนโลกนี้มีสกุลเงินอะไรบ้าง และประเทศอะไรที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้

Euro Exchange
สกุลเงินเป็นหน่วยใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของความเป็นเงินตรา แต่ละประเทศจะมีการจัดตั้งสกุลเงินพร้อมกับค่าเงินของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นการกำหนดราคาต่างๆ ภายในประเทศของตนเองตามความเหมาะสมด้านค่าครองชีพในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ สกุลเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเทศหรือกลุ่มประเทศ หากใครก็ตามที่ต้องการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนบริการระหว่างประเทศด้วยการใช้สกุลเงินต่างกันก็จะต้องมีอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินใช้ในการอ้างอิงมูลค่าของจำนวนเงินนั้นๆ ซึ่งบนโลกใบนี้เอาเข้าจริงแล้วก็มีสกุลเงินอยู่ด้วยกันมากมาย หลายๆ สกุลเงินก็ใช้ได้หลายประเทศด้วยเหตุผลหลายๆ ด้าน ขณะที่บางประเทศก็มีสกุลเงินเป็นของตัวเอง ลองมาดูว่าสกุลเงินไหนๆ เป็นสกุลเงินที่คนทั่วไปรู้จักและใช้กับประเทศใดบ้าง (more…)
Read More
ไขข้อสงสัย เหตุใดอังกฤษไม่ใช้เงินยูโร

ไขข้อสงสัย เหตุใดอังกฤษไม่ใช้เงินยูโร

Euro Exchange
ก่อนที่เราจะได้ทราบกันว่าเพราะเหตุผลใด อังกฤษถึงยังใช้เงินสกุลปอนด์อยู่ ทำไมไม่ใช่เงินยูโร อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เงินยูโร คืออะไร มีที่มาอย่างไร         เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรป หรือ European Union มีทั้งหมด 15 ประเทศสมาชิก แต่มี 2 ประเทศที่ใช้เงินยูโรซึ่งเป็นเงินสกุลใหม่ของโลกเมื่อปี 2545 เราจะเรียก 12 ประเทศนี้ว่า EuroZone หมายถึงประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน โดยประชากรของทั้ง 15 ประเทศนี้สามารถที่จะเดินทางเข้าออก หรือติดต่อกันได้อย่างเสรี แต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขมาบ้างบางประเทศ โดยลักษณะจะคล้ายๆ กับนโยบายของการตั้งอาเซียนของเรานี่เอง สรุปคือ สกุลเงินยูโรเกิดจากการก่อตั้ง European Union แล้วมีมาตรการให้ประเทศสมาชิกเปลี่ยนจากสกุลเงินตราเดิมมาเป็นยูโร             ในส่วนของประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกของ European Union แต่ไม่ได้เปลี่ยนสกุลเงินตรา และยังคงใช้สกุลเงินปอนด์ดังเดิมอยู่ เพราะพื้นฐานของชาวอังกฤษที่ส่วนมากแล้วจะมีความคิดแบบชาตินิยม มองว่าตนเองนั้นต่างจากประเทศอื่นๆ ในโซนยุโรป ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม อาหาร เป็นต้น ต่างจากประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่มีการใช้ภาษาคละๆ กัน วัฒนธรรมคล้ายๆ กัน เป็นต้น จึงทำให้ชาวอังกฤษมีความภาคภูมิใจในการเป็นอังกฤษค่อนข้างสูง คนในประเทศจึงไม่ค่อยให้ความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปสักเท่าไร ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ในอดีตอังกฤษจะเป็น 1 ใน 15 ของ EU แต่อังกฤษก็ไม่ได้ตัดสินใจใช้เงินยูโร เพราะอังกฤษเห็นว่า ค่าเงินปอนด์ของตัวเองมีเสถียรภาพสูงกว่าเงินยูโร นอกจากนี้การใช้เงินสกุลของตนเองสามารถที่จะยืดหยุ่นนโยบายต่างๆ ของการคลังได้ ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศของตนหากเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้น โดยถ้าหากเปลี่ยนเงินเป็นยูโร อำนาจในการดำเนินนะโยบายการคลังต่างๆ จะตกอยู่ที่อียูหมด กล่าวคือการควบคุมดูแล หรือการดำเนินการต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจจะต้องผ่าน EUropean Central Bank  นอกจากนี้อังกฤษยังมองว่าการร่วมกันของหลายประเทศในยุโรปที่มีเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมาก จะทำให้ประเทศของตนได้รับความเสี่ยงอีกด้วย             เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016 ประเทศอังกฤษได้มีการจัดให้ลงประมติครั้งสำคัญที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันตัดสินใจว่าจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปอีกต่อไปหรือไม่ ปรากฏว่าผลคะแนนที่ออกมาคือ คะแนนเสียงส่วนมากอยากให้อังกฤษออกจากอียู โดยมีคะแนนส่วนมากอยู่ที่ 52% และ 33% อยากให้อังกฤษอยู่ต่อ เหตุผลที่หลายคนอยากให้อังกฤษออก เพราะที่ผ่านมาจากการเป็นสมาชิกในอียู อังกฤษต้องเสียผลประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าบำรุงปีละ 20,000 ล้านปอนด์ นอกจากนั้นยังต้องรับผู้อพยพเข้ามาดูแลตามนโยบายอียู และที่สำคัญอังกฤษสูญเสียอำนาจในประชาธิปไตยในการบริหารประเทศของตนเอง ซึ่งการออกจากอียูครั้งนี้ก็สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็มีความเชื่อว่าการออกมาครั้งนี้จะสร้างผลดีในระยะยาวให้กับอังกฤษ
Read More
ประวัติและที่มาของเงินสกุลยูโร

ประวัติและที่มาของเงินสกุลยูโร

Euro Exchange
  เชื่อว่าในประเทศไทยยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบการไปเที่ยวต่างประเทศ ยิ่งในปี 2560 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การวางแพลนในช่วงวันหยุดยาวนี้ หลายท่านอาจจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศแถบทวีปยุโรป  การหาความรู้เบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ อาทิเช่น การเดินทาง สกุลเงิน ที่พัก             สถานที่ท่องเที่ยว ฯ เมื่อเอ่ยถึง สกุลเงินของทวีปยุโรป เราคงรู้กันดีว่าประเทศแถบนี้ใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลัก ซึ่งสกุลเงินนี้ก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ประเทศไทยมีการซื้อขาย แลก เปลี่ยนด้วย วันนี้จะขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินยูโร เรามาทำความรู้จักสกุลเงินยูโรกันค่ะ ประวัติและที่มาของสกุลเงินยูโร เงินยูโรคือ สกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยรวมตัวกันเรียกว่า กลุ่มยูโรโซน ใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน ตามประวัติศาสตร์นั้น ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เนื่องด้วยมีสกุลเงินที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการค้าขาย ต่อมา องค์การสันนิบาตชาติ ได้มีแนวคิดพิจารณาให้ประเทศสมาชิก มารวมตัวกันทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ในปี ค.ศ. 1929 แต่ต้องหยุดชะงักลงเนื่องด้วยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1951 ประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอร์แลนด์ ได้รวมตัวกันลงนามในสนธิสัญญาแห่งโรมเพื่อก่อกำเนิด ประชาคมถ่านหินและเหล็กแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community) ต่อมา ในปี ค.ศ. 1958 ทั้ง 6 ประเทศนี้ได้ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community) ขึ้นซึ่งต่อมาได้กลายมา เป็นสหภาพยุโรป ได้นำแนวคิด การรวมตัวกันในด้านเศรษฐกิจ กลับมาพิจารณาอีกครั้ง ในปี ค.ศ. 1979 ประเทศสมาชิกในกลุ่ม EEC ส่วนใหญ่ได้วางรากฐานให้กับระบบการเงินของยุโรป ซึ่งเรียกว่าค่าเงิน ECU ให้มีอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินใหม่คงที่ ถ่วงดุลอัตราเงินเฟ้อ ในปี ค.ศ. 1980 เป็นช่วงของการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก่อตั้งองค์กรด้านเศรษฐกิจ การเงินร่วมกัน ในปี ค.ศ. 1986 ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ, การเมืองระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม EEC สกุลเงินยูโรเริ่มหมุนเวียนในระบบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1999 ในรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสด เช่น เช็คเดินทาง, หุ้น, การจำนอง ล้วนแล้วแต่ทำการซื้อขายด้วยเงินยูโร ทั้งสิ้น หลังการเปิดตัว เงินยูโรทำหน้าที่ได้ดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้มาก ประเทศกลุ่มยูโรโซนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้เปิดตัวก็ได้มีอีกหลายประเทศมารวมกลุ่ม นอกจากทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นแล้ว สกุลเงินยูโรยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ดีขึ้นอีกด้วย ทวีปยุโรปจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง
Read More
ยูโรโซนหมายถึงอะไร มีประเทศอะไรบ้าง

ยูโรโซนหมายถึงอะไร มีประเทศอะไรบ้าง

Euro Exchange
  หลังจากที่เราทราบประวัติและที่มาของสกุลเงินยูโรกันไปแล้ว วันนี้เรามาดูความหมายของยูโรโซนกันบ้าง ยูโรโซน หมายถึง กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปยุโรป แต่มีเพียง 17 ประเทศเท่านั้นที่ตกลงเข้าร่วมระบบและใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน โดยมีธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) หรือ ECB ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพยุโรป เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายการเงินของยูโรโซน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี   เป็นองค์กรที่สำคัญของ Eurosystem ประเทศที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มยูโรโซนมีทั้งหมด "6" ประเทศ คือ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงคือ กรุงบรัสเซลส์ มีประชากรประมาณ 11.2 ล้านคน ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงคือ กรุงปารีส มีประชากรประมาณ 66.6 ล้านคน ประเทศเยอรมนี เมืองหลวงคือ กรุงเบอร์ลิน มีประชากรประมาณ 82.1 ล้านคน ประเทศอิตาลี เมืองหลวงคือ กรุงโรม มีประชากรประมาณ 60.6 ล้านคน ประเทศลักเซมเบิร์ก เมืองหลวงคือ ลักเซมเบิร์ก  มีประชากรประมาณ 5 แสนคน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงคือ กรุงอัมสเตอร์ดัม มีประชากรประมาณ 16.9 ล้านคน ประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน มีดังนี้ ประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย เมืองหลวงคือ กรุงเวียนนา เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีประชากรประมาณ 8.7 ล้านคน ประเทศไซปรัส เมืองหลวงคือ นิโคเซีย เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 มีประชากรประมาณ 8 แสนคน ประเทศเอสโตเนีย เมืองหลวงคือ ทาลลินน์ เข้ากลุ่มยูโรโซน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 มีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคน ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงคือ เฮลซิงกิ เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีประชากรประมาณ 5.4 ล้านคน ประเทศกรีซ เมืองหลวงคือ กรุงเอเธนส์ เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 มีประชากรประมาณ 10.7 ล้านคน ประเทศไอร์แลนด์ เมืองหลวงคือ ดับลิน เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2516 มีประชากรประมาณ 4.6 ล้านคน ประเทศสเปน…
Read More