วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบอย่างไร

วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบอย่างไร

Euro Exchange
สถานการณ์เศรษฐกิจของยุโรปในเวลานี้ ทำให้หลายทวีปทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับทวีป จะมีผลเกี่ยวข้อง กับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และต่างภูมิภาคด้วย ดังจะเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรป โดยมีผลเริ่มต้นมาจากการขาดดุลด้านระบบเงินตราของประเทศสมาชิก เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งประเมินแนวโน้มด้านเศรษฐกิจของตนเองได้ว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากประเทศอื่น ที่มีความสามารถทางด้านการเงินมากกว่า เพื่อมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศของตนเอง หลังจากนั้นก็จำเป็นต้องชำระหนี้กลับไปให้ประเทศผู้ให้กู้เงิน ประเด็นคือเมื่อ ผู้กู้ไม่สามารถชดใช้หนี้สินต่อผู้ให้ยืมได้ ก็ก่อให้เกิดเป็นหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการกู้ยืมเงินเงินแต่ละครั้ง ไม่ได้มีแหล่งที่มาของการกู้เพียงประเทศเดียวแน่นอน แต่กู้มาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ด้วยเนื่องจากแต่ละประเทศจะมีความสามารถให้กู้เงินเพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ ถ้าหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งล้มก็จะส่งผลให้ระบบอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิกค่อยๆล้มลงไปด้วย จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปก็แผ่กระจายวงกว้าง จนเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจกับทวีปอื่นทั่วโลกในที่สุด หนี้สาธารณะ ทุกประเทศมีระบบ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไป และทุกระบบก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างตามที่กลุ่มผู้บริหารได้วางนโยบายเอาไว้ให้ดำเนินการไปตามแนวทาง ที่พวกเขากำหนดแน่นอนว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล เพื่อให้ประเทศพัฒนาตามสิ่งที่ทางคณะผู้บริหารได้วางแผน และชี้แนวทางกันเอาไว้  เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอก็จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีศักยภาพทางการเงินเพียบพร้อมมากกว่าภายใต้เงื่อนไข ที่ทั้งสองประเทศตกลงกันเอาไว้อย่างเป็นธรรม ซึ่งสาเหตุนี้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะภายในประเทศขึ้น ถ้าหากว่าประเทศนั้นมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อระบบการเงินในประเทศโดยตรง และการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการฟื้นฟูให้มีสภาพที่คล่องตัวเช่นเดิม ผลกระทบต่อประชาชนจากการสร้างหนี้สาธารณะของรัฐบาล เมื่อประเทศนั้นมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางส่วนกลายเป็นหนี้เสีย ประชาชนในประเทศย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจเมื่อผู้ลงทุนจากต่างประเทศไม่ไว้วางใจในระบบการเงินของประเทศนั้นๆ ก็ย่อมส่งผลให้ธุรกิจภายในประเทศไม่เจริญเติบโตคู่ค้าคนสำคัญก็อาจจะเปลี่ยนใจถอนหุ้นออกจากภาคเศรษฐกิจ เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนั้นน้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการจ้างงานในบริษัท สิ่งที่ตามมาคือประชาชนผู้ที่ถูกจ้างงานก็ต้องถูกเลิกจ้างไปในที่สุดหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของประชาชนในภาคเกษตรกรรมต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ถือเป็นปัญหาโดยภาพรวมเท่านั้น เพราะยังมีปัญหาย่อยตามมาอีกมากมายจากผลกระทบเรื่องการก่อหนี้สาธารณะของคณะผู้บริหาร วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร เชื่อเหลือเกินว่าหลายธุรกิจในประเทศไทยต้องมี มีคู่ค้ารายสำคัญที่อยู่ในทวีปยุโรปแน่นอน ถ้าหากวิกฤตทางเศรษฐกิจยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ผลกระทบจากการแรกที่เราจะพบเจอในด้านเศรษฐกิจของเมืองไทยที่เห็นได้ชัดเจนคือ ลูกค้ารายใหม่เริ่มไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศของพวกเขาเองก็ไม่มีความมั่นคง ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจที่ร่วมลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องทำให้ธุรกิจหลายส่วนในเมืองไทยต้องมีรายได้ลดลงไปด้วย
Read More
ประวัติ บอเรน บัฟเฟต พอสังเขป

ประวัติ บอเรน บัฟเฟต พอสังเขป

Money
เชื่อเหลือเกินว่าในเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับนักลงทุนผู้ที่มีความสามารถเหลือล้น จนกลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอย่างบอเรน บัพเฟตแน่นอน เพราะเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเขาช่างมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ในช่วงชีวิตที่ผ่านมากว่าจะก้าวมาเป็นนักลงทุนผู้ที่ประสบผลสำเร็จในระดับโลกได้นั้น ชายผู้นี้ก็ต้องใช้ความพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การทำงาน ซึ่งทุกสิ่งอย่างล้วนสอนเขาให้รู้จักการเอาชนะใจตนเอง รวมทั้งการยอมรับความพ่ายแพ้แต่ไม่ให้ล้มเลิกความตั้งใจในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้น แน่นอนว่าทุกคนที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากในชีวิตก็ต้องเคยล้มเหลวกันมาก่อนแต่ความแตกต่างของพวกเขาคือ ผู้คนเหล่านั้นจะขวนขวายค้นหาหาเส้นทางใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามความพ่ายแพ้ จนสามารถไปสู่เป้าหมายที่พวกเขาตั้งเอาไว้ สิ่งนี้เองที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับชัยชนะแต่ในทางกลับกันคนที่พ่ายแพ้แล้วกลับล้มเลิกไป ก็ไม่มีวันที่จะเห็นความสำเร็จอันสวยงามไปได้ นอกจากคุณสมบัติในข้อนี้แล้วชายผู้นี้ยังเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ และหมั่นพัฒนาฝึกฝนทักษะในทุกด้านเพื่อให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันขณะ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย อีกทั้งเขายังเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับพี่ชอบมองหาโอกาสให้กับตนเองอยู่เสมอ นอกจากจะให้คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้แล้ว ตัวเขายังเป็นคนที่ชอบสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นเองด้วย สิ่งนี้เองที่ทำให้เขาได้เปรียบนักลงทุนคนอื่นจนทำให้เขากลายเป็นผู้มีอิทธิพลในระบบเศรษฐกิจและเป็นผู้บริหารชั้นแนวหน้าที่น่าจับตามองในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งในปัจจุบันนี้วิธีการดำเนินชีวิต และแนวความคิดทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงวิธีการต่างๆ ก็ยังมีส่วนช่วยให้นักธุรกิจหน้าใหม่หลายคนใช้เพื่อเป็นแนวทางในการโลดแล่นอยู่บนโลกของการลงทุนด้วย ชีวิตในวัยเด็ก เพราะคนเก่ง ฉลาดรอบด้านเช่นเขา ก็ต้องผ่านการใช้ชีวิตมาหลายรูปแบบแต่ช่วงวัยที่ช่างน่าสนใจ และน่าค้นหาเป็นอย่างมากคือช่วงวัยเด็ก ที่ต้องทำงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือพิมพ์ การปั่นจักรยานส่งโพยแข่งม้า อีกทั้งยังมีอาชีพอื่นๆ ที่ชายผู้นี้ได้ทำมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต เพื่อต้องการเก็บหอมออมเงินสร้างฝันของเขาให้เป็นจริง แรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่งมีความมุมานะที่จะทำงานหาเงินเพื่อสร้างตนเองนั้น ก็คงมาจากการปลูกฝังของครอบครัวในเรื่องการใช้ชีวิต จากจุดเริ่มต้นนี้เองกลายเป็นแรงขับเคลื่อนห้เขา ต้องมองหาช่องทางในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายตามที่ใจเขาปรารถนาเอาไว้ หลังจากนั้นเขาก็เริ่มลงทุนด้วยเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของเขา จากการลงทุนเล็กๆเลยวันนั้นกลายเป็นการเปิดมุมมองหลายอย่างในโลกของธุรกิจให้เขาได้เป็นอย่างดี จนทำให้ทุกวันนี้เขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งหมดก็มาจากความเพียรพยายาม และจิตใจที่แน่วแน่นั่นเอง หนังสือของ บอเรน บัฟเฟต แน่นอนว่าคนที่ประสบผลสำเร็จเช่นเขา ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆ คนได้ดีทีเดียว โดยทุกคนสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตของเขาจากหนังสือวาทะเด็ด และชีวประวัติแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งจัดจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับการแปลออกไปหลากหลายภาษา  เพราะเนื้อหาสามารถสร้างกำลังแรงใจให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ผู้คนประสบผลสำเร็จมานักต่อนักแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนังสือที่เกี่ยวกับเขาจึงได้รับความนิยมมาก
Read More
บทวิเคราห์เศรษฐกิจไทย ในปี 2562 จะมีทิศทางอย่างไรมาดูกัน

บทวิเคราห์เศรษฐกิจไทย ในปี 2562 จะมีทิศทางอย่างไรมาดูกัน

Money
ตลอดช่วงระยะเวลาปี 2561 ประเทศไทยถือว่ามีแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดี แม้ว่าจะโดนผลกระทบจารสงครามกับการระหว่างประเทศของ สหรัฐอเมริกา-จีน ในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่กับไทยเท่านั้น เพราะเมื่อสองยักษ์ใหญ่ของโลกขยับตัว ย่อมทำให้ประเทศอื่นๆ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยคาดว่าในปีนี้นั้น สงครามจะมาถึงในจุดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (more…)
Read More
เงินบาทแข็งค่าคืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้าง

เงินบาทแข็งค่าคืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้าง

Money
หลายคนคิดว่าการที่เงินบาทกลับมาแข็งนั้น แสดงว่าประเทศของเรากำลังฟื้นตัว แต่มันใช่จริงอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่า ใครกำลังที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ และใครกันแน่ที่กำลังตกที่นั่งลำบาก ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาวิเคราะห์กันดูหน่อย (more…)
Read More
อิสรภาพทางการเงิน คืออะไรและทำได้จริงไหม ?

อิสรภาพทางการเงิน คืออะไรและทำได้จริงไหม ?

Money
ในยุคปัจจุบันนี้หลายๆคนต่างก็ต้องการคำว่า ‘อิสรภาพทางการเงิน’ แต่ก็อีกนั่นแหละที่หลายๆคนมักเข้าใจผิด คิดไปว่าไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้สบายมือ ซึ่งความคิดนี้เป็นกระบวนความเข้าใจผิดต่อๆกันมาอย่างรุนแรง สำหรับความหมายของ อิสรภาพทางการเงินที่ถูกต้อง ก็คือ การที่คุณได้ทำงานที่ชอบ และมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมั่นคง จนกกระทั่งไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน คุณก็จะต้องวางแผนการเงินของตัวเองอย่างเป็นระบบ และต้องทำตามอย่างเคร่งครัด (more…)
Read More
ออมเงินให้ลูกจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตให้ลูกน้อย

ออมเงินให้ลูกจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตให้ลูกน้อย

Money
การมีระบบในการเก็บเงินหรือออมเงินที่ดี จัดเป็นเรื่องที่ทำให้คุณมีผลลัพธ์ทางการเงินที่ดี นอกจากนี้การออมยังเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างอนาคตดีๆและสว่างสดใสให้กับลูกน้อยด้วย โดยแต่ละคนมีวิธีการออมในสไตล์ของตัวเอง สำหรับวันนี้เราอยากมาเเนะนำวิธีออมเงินอันน่าสนใจ เผื่อไว้เป็นทางเลือกในการเก็บเงินให้แก่คุณพ่อ – คุณเเม่ มือใหม่กันค่ะ (more…)
Read More
ทำความรู้จักกับ สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน ทางเลือกใหม่ของคนไม่มีเงินเดือน

ทำความรู้จักกับ สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน ทางเลือกใหม่ของคนไม่มีเงินเดือน

Money
เมื่อพูดถึงสินเชื่อเงินฝากในปัจจุบันนี้ คุณจะพบว่าในแต่ละธนาคารต่างก็ออกมามากมายหลายรูปแบบ หลายประเภท เพื่อให้ลูกค้าเลือกสมัครใช้ได้ตามความชอบหรือตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันทางธนาคารเกือบทุกแห่ง ได้ออกสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งออกมา นั่นก็คือ สินเชื่อเงินฝากค้ำประกันให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้า สำหรับในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับบัตรเครดิตประเภทมีเงินค้ำในบัญชีกัน (more…)
Read More
ทำความรู้จักกับ ออมทอง Line finance สู่การเก็บเงินรูปแบบใหม่

ทำความรู้จักกับ ออมทอง Line finance สู่การเก็บเงินรูปแบบใหม่

Money
Line finance กับ ร้านทองฮั่วเซ่งเฮง ร้านทองชื่อดังของประเทศไทย จับมือร่วมกันพร้อมเปิดให้บริการ ออมทองผ่าน Line finance ซึ่งเป็นบริการออมเงินในรูปแบบใหม่ ซึ่งนำมาลงทุนเพื่อสะสมทองคำ เสมือนกับการฝากเงินกับธนาคารทั่วไป เพียงแต่เปลี่ยนจากฝากเงินแล้วได้เงิน มาเป็นฝากเงินแล้วได้ทองแทน เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อทองเก็บสะสม (more…)
Read More
ออมเงินกับ สลากออมสิน ได้เก็บได้ลุ้น ถูก ไลฟ์สไตล์คนไทย

ออมเงินกับ สลากออมสิน ได้เก็บได้ลุ้น ถูก ไลฟ์สไตล์คนไทย

Money
สลากออมสิน คืออะไร? คือ อีกรูปแบบหนึ่งของการออมเงิน ที่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามกำหนด ส่วนความพิเศษ คือ คุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงินสดทุกเดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว คุณจะยังได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเรียกได้ว่าถูกใจคนชอบลุ้น หากแต่ลุ้นแล้วไม่เสียเงินต้นอีกต่างหาก อันเป็นคุณลักษณะพิเศษและเอกลักษณ์ของสลากออมสิน (more…)
Read More
Forex คืออะไร ทำให้รวยได้จริงหรอ?

Forex คืออะไร ทำให้รวยได้จริงหรอ?

Euro Exchange
นักลงทุนหลายคนในปัจจุบันมีความสนใจการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือforexกันมากขึ้น เพราะมีความเชื่อว่าการซื้อขายforex จะทำให้ได้กำไรอย่างรวดเร็ว จึงทำให้วงการนักลงทุนในปัจจุบันนั้นเดินเข้าส่งวงการนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรายย่อย รายใหญ่ ที่เข้ามาลงทุนและหวังจะได้กำไรกลับไปในมูลค่ามหาศาล แต่หลายคนคงสงสัยว่าการเทรดforexนั้นจะทำให้ได้กำไรขนาดนั้นจริงหรือ และจะสามารถทำได้อย่างไร ต้องใช้วิธีการอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ (more…)
Read More