ไขข้อสงสัย เหตุใดอังกฤษไม่ใช้เงินยูโร

Home / Euro Exchange / ไขข้อสงสัย เหตุใดอังกฤษไม่ใช้เงินยูโร

ก่อนที่เราจะได้ทราบกันว่าเพราะเหตุผลใด อังกฤษถึงยังใช้เงินสกุลปอนด์อยู่ ทำไมไม่ใช่เงินยูโร อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เงินยูโร คืออะไร มีที่มาอย่างไร

        เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรป หรือ European Union มีทั้งหมด 15 ประเทศสมาชิก แต่มี 2 ประเทศที่ใช้เงินยูโรซึ่งเป็นเงินสกุลใหม่ของโลกเมื่อปี 2545 เราจะเรียก 12 ประเทศนี้ว่า EuroZone หมายถึงประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน โดยประชากรของทั้ง 15 ประเทศนี้สามารถที่จะเดินทางเข้าออก หรือติดต่อกันได้อย่างเสรี แต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขมาบ้างบางประเทศ โดยลักษณะจะคล้ายๆ กับนโยบายของการตั้งอาเซียนของเรานี่เอง สรุปคือ สกุลเงินยูโรเกิดจากการก่อตั้ง European Union แล้วมีมาตรการให้ประเทศสมาชิกเปลี่ยนจากสกุลเงินตราเดิมมาเป็นยูโร

            ในส่วนของประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกของ European Union แต่ไม่ได้เปลี่ยนสกุลเงินตรา และยังคงใช้สกุลเงินปอนด์ดังเดิมอยู่ เพราะพื้นฐานของชาวอังกฤษที่ส่วนมากแล้วจะมีความคิดแบบชาตินิยม มองว่าตนเองนั้นต่างจากประเทศอื่นๆ ในโซนยุโรป ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม อาหาร เป็นต้น ต่างจากประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่มีการใช้ภาษาคละๆ กัน วัฒนธรรมคล้ายๆ กัน เป็นต้น จึงทำให้ชาวอังกฤษมีความภาคภูมิใจในการเป็นอังกฤษค่อนข้างสูง คนในประเทศจึงไม่ค่อยให้ความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปสักเท่าไร ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ในอดีตอังกฤษจะเป็น 1 ใน 15 ของ EU แต่อังกฤษก็ไม่ได้ตัดสินใจใช้เงินยูโร เพราะอังกฤษเห็นว่า ค่าเงินปอนด์ของตัวเองมีเสถียรภาพสูงกว่าเงินยูโร นอกจากนี้การใช้เงินสกุลของตนเองสามารถที่จะยืดหยุ่นนโยบายต่างๆ ของการคลังได้ ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศของตนหากเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้น โดยถ้าหากเปลี่ยนเงินเป็นยูโร อำนาจในการดำเนินนะโยบายการคลังต่างๆ จะตกอยู่ที่อียูหมด กล่าวคือการควบคุมดูแล หรือการดำเนินการต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจจะต้องผ่าน EUropean Central Bank  นอกจากนี้อังกฤษยังมองว่าการร่วมกันของหลายประเทศในยุโรปที่มีเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมาก จะทำให้ประเทศของตนได้รับความเสี่ยงอีกด้วย

            เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016 ประเทศอังกฤษได้มีการจัดให้ลงประมติครั้งสำคัญที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันตัดสินใจว่าจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปอีกต่อไปหรือไม่ ปรากฏว่าผลคะแนนที่ออกมาคือ คะแนนเสียงส่วนมากอยากให้อังกฤษออกจากอียู โดยมีคะแนนส่วนมากอยู่ที่ 52% และ 33% อยากให้อังกฤษอยู่ต่อ เหตุผลที่หลายคนอยากให้อังกฤษออก เพราะที่ผ่านมาจากการเป็นสมาชิกในอียู อังกฤษต้องเสียผลประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าบำรุงปีละ 20,000 ล้านปอนด์ นอกจากนั้นยังต้องรับผู้อพยพเข้ามาดูแลตามนโยบายอียู และที่สำคัญอังกฤษสูญเสียอำนาจในประชาธิปไตยในการบริหารประเทศของตนเอง ซึ่งการออกจากอียูครั้งนี้ก็สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็มีความเชื่อว่าการออกมาครั้งนี้จะสร้างผลดีในระยะยาวให้กับอังกฤษ