อิสรภาพทางการเงิน คืออะไรและทำได้จริงไหม ?

Home / Money / อิสรภาพทางการเงิน คืออะไรและทำได้จริงไหม ?

ในยุคปัจจุบันนี้หลายๆคนต่างก็ต้องการคำว่า ‘อิสรภาพทางการเงิน’ แต่ก็อีกนั่นแหละที่หลายๆคนมักเข้าใจผิด คิดไปว่าไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้สบายมือ ซึ่งความคิดนี้เป็นกระบวนความเข้าใจผิดต่อๆกันมาอย่างรุนแรง สำหรับความหมายของ อิสรภาพทางการเงินที่ถูกต้อง ก็คือ การที่คุณได้ทำงานที่ชอบ และมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมั่นคง จนกกระทั่งไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน คุณก็จะต้องวางแผนการเงินของตัวเองอย่างเป็นระบบ และต้องทำตามอย่างเคร่งครัด

มาทำให้ อิสรภาพทางการเงินเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณกันเถอะ

อิสรภาพทางการเงิน

  • เริ่มต้นจากการจัดสรรรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทก่อน เพื่อที่จะทำให้คุณรู้จักสถานะของตัวเองดีขึ้นว่า ทุกวันนี้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือเปล่า โดยคุณจะต้องแยกค่าใช้จ่ายของตัวเอง เพื่อดูว่าในแต่ละเดือน คุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ การแบ่งรายได้มาเป็นเงินออม แล้วค่อยนำไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ซึ่งถ้ารายรับของคุณไม่พอแล้วล่ะก็ คุณควรที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง และพยายามมองหารายได้เพิ่มจากงานประจำ
  • การสร้างหนี้สิน ต้องเป็นการสร้างหนี้ที่มีประโยชน์ คือ คุณจะต้องรู้จักบริหารจัดการหนี้ โดยการเป็นหนี้ในบางครั้งก็ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น เช่น กู้ซื้อบ้าน , กู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น หากแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือ คุณจะต้องไม่ก่อหนี้ จนเกินความสามารถของตัวเอง
  • ต้องมีระเบียบวินัย คือ เมือคุณได้ใบแจ้งหนี้หรือได้ใบอะไรมา ก็จะต้องจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนด เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยไปโดยไม่จำเป็น เพื่อให้คุณดำเนินการสามารถปลดหนี้ได้เร็วขึ้น คุณจะต้องไม่ไปก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีก เช่น หนี้จากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากหนี้สินเหล่านี้มีดอกเบี้ยสูงมาก
  • คราวนี้ให้มานึกถึงเรื่องการออมเงินอย่างมืออาชีพ เนื่องจากในปัจจุบันนี้การฝากเงินเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถให้ผลตอบแทนอันน่าพอใจเหมือนในอดีตได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นการหาช่องทางเพื่อลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ก็ควรต้องศึกษาไว้บ้าง เช่น ลงทุนในกองทุนรวม , ลงทุนในหุ้น หรือลงทุนในพันธบัตร เป็นต้น

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับการวางแผนให้ตัวเองก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงิน แต่อย่าลืมนะคะว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ใช้ว่าไม่ต้องทำงานแล้วมีเงินใช้ หากแต่อิสรภาพทางการเงิน คือ การได้ทำงานที่ชอบ มีรายได้เพียงพอ รวมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไป อีกทั้งต้องมีเงินเก็บหรือทรัพย์สมบัติในอนาคตด้วย