มาทำความรู้จักสหภาพยุโรปกันเถอะ

Home / Euro Exchange / มาทำความรู้จักสหภาพยุโรปกันเถอะ

สหภาพยุโรป คือการรวมกลุ่มกันของประเทศในแถบทวีปยุโรป ที่ใหญ่ที่สุด เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ มีนโยบายเสริมสร้างสันติภาพ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างถาวร  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม ใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก ประเทศสมาชิกจะเวียนมาเข้ารับตำแหน่งประธานสหภาพยุโรปคราวละ 6 เดือน มีภารกิจหลักคือ การร่วมตัดสินใจในประเด็นต่างๆ เช่น การพิจารณาร่างกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปกับประเทศนอกกลุ่ม และที่สำคัญคือการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการยุโรป

การรวมกลุ่มครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1950 โดยการรวมตัวของประเทศยุโรปตะวันตก 6 ประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป มีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมือง หลังจากการรวมกลุ่มกันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จึงมีการขยายเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจด้วย ในปี 1957 ซึ่งก็ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากอีกเช่นกัน

สหภาพยุโรป มีประเทศสมาชิก ทั้งหมด 28 ประเทศ แบ่งออกเป็น ประเทศผู้ก่อตั้ง 6 ประเทศ และประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ดังนี้

ประเทศผู้ก่อตั้ง

 1. ประเทศเบลเยี่ยม
 2. ประเทศ ฝรั่งเศส
 3. ประเทศเยอรมนี
 4. ประเทศอิตาลี
 5. ประเทศลักเซมเบิร์ก
 6. ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศสมาชิก

 1. ประเทศออสเตรีย  เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538
 2. ประเทศบัลแกเรีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550
 3. ประเทศโคเอเชีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
 4. ประเทศไซปรัส เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 5. ประเทศเช็กเกีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 6. ประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่  มกราคม 2516
 7. ประเทศเอสโตเนีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 8. ประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538
 9. ประเทศกรีซ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524
 10. ประเทศฮังการี เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 11. ประเทศไอร์แลนด์ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2516
 12. ประเทศลัตเวีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 13. ประเทศลิทัวเนีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 14. ประเทศมอลตา เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 15. ประเทศโปแลนด์ เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 16. ประเทศโปรตุเกส เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529
 17. ประเทศโรมาเนีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550
 18. ประเทศสโลวาเกีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 19. ประเทศสโลวิเนีย เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
 20. ประเทศสเปน เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529
 21. ประเทศสวีเดน เข้าร่วมกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538

นอกจากทั้ง 27 ประเทศนี้แล้ว ปัจจุบันสหภาพยุโรป ยังคงมีการต่อรอง เจรจา กับประเทศอื่นๆ เพื่อให้มาเข้าร่วมกลุ่มอยู่เรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ ประเทศนั้นๆ ต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขและผ่านการรับรองจากสภายุโรปเสียก่อน