วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบอย่างไร

Home / Euro Exchange / วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบอย่างไร

euro down

สถานการณ์เศรษฐกิจของยุโรปในเวลานี้ ทำให้หลายทวีปทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับทวีป จะมีผลเกี่ยวข้อง กับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และต่างภูมิภาคด้วย

ดังจะเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของทวีปยุโรป โดยมีผลเริ่มต้นมาจากการขาดดุลด้านระบบเงินตราของประเทศสมาชิก เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งประเมินแนวโน้มด้านเศรษฐกิจของตนเองได้ว่าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทางรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากประเทศอื่น ที่มีความสามารถทางด้านการเงินมากกว่า เพื่อมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศของตนเอง

หลังจากนั้นก็จำเป็นต้องชำระหนี้กลับไปให้ประเทศผู้ให้กู้เงิน ประเด็นคือเมื่อ ผู้กู้ไม่สามารถชดใช้หนี้สินต่อผู้ให้ยืมได้ ก็ก่อให้เกิดเป็นหนี้สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการกู้ยืมเงินเงินแต่ละครั้ง ไม่ได้มีแหล่งที่มาของการกู้เพียงประเทศเดียวแน่นอน แต่กู้มาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ด้วยเนื่องจากแต่ละประเทศจะมีความสามารถให้กู้เงินเพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ ถ้าหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งล้มก็จะส่งผลให้ระบบอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิกค่อยๆล้มลงไปด้วย จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปก็แผ่กระจายวงกว้าง จนเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจกับทวีปอื่นทั่วโลกในที่สุด

หนี้สาธารณะ

ทุกประเทศมีระบบ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไป และทุกระบบก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างตามที่กลุ่มผู้บริหารได้วางนโยบายเอาไว้ให้ดำเนินการไปตามแนวทาง ที่พวกเขากำหนดแน่นอนว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล เพื่อให้ประเทศพัฒนาตามสิ่งที่ทางคณะผู้บริหารได้วางแผน และชี้แนวทางกันเอาไว้  เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอก็จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีศักยภาพทางการเงินเพียบพร้อมมากกว่าภายใต้เงื่อนไข ที่ทั้งสองประเทศตกลงกันเอาไว้อย่างเป็นธรรม

ซึ่งสาเหตุนี้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะภายในประเทศขึ้น ถ้าหากว่าประเทศนั้นมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อระบบการเงินในประเทศโดยตรง และการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการฟื้นฟูให้มีสภาพที่คล่องตัวเช่นเดิม

ผลกระทบต่อประชาชนจากการสร้างหนี้สาธารณะของรัฐบาล

เมื่อประเทศนั้นมีหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนบางส่วนกลายเป็นหนี้เสีย ประชาชนในประเทศย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจเมื่อผู้ลงทุนจากต่างประเทศไม่ไว้วางใจในระบบการเงินของประเทศนั้นๆ ก็ย่อมส่งผลให้ธุรกิจภายในประเทศไม่เจริญเติบโตคู่ค้าคนสำคัญก็อาจจะเปลี่ยนใจถอนหุ้นออกจากภาคเศรษฐกิจ เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนั้นน้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการจ้างงานในบริษัท สิ่งที่ตามมาคือประชาชนผู้ที่ถูกจ้างงานก็ต้องถูกเลิกจ้างไปในที่สุดหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของประชาชนในภาคเกษตรกรรมต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ถือเป็นปัญหาโดยภาพรวมเท่านั้น เพราะยังมีปัญหาย่อยตามมาอีกมากมายจากผลกระทบเรื่องการก่อหนี้สาธารณะของคณะผู้บริหาร

วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร

เชื่อเหลือเกินว่าหลายธุรกิจในประเทศไทยต้องมี มีคู่ค้ารายสำคัญที่อยู่ในทวีปยุโรปแน่นอน ถ้าหากวิกฤตทางเศรษฐกิจยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ผลกระทบจากการแรกที่เราจะพบเจอในด้านเศรษฐกิจของเมืองไทยที่เห็นได้ชัดเจนคือ ลูกค้ารายใหม่เริ่มไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศของพวกเขาเองก็ไม่มีความมั่นคง ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจที่ร่วมลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องทำให้ธุรกิจหลายส่วนในเมืองไทยต้องมีรายได้ลดลงไปด้วย