ประเทศในอาเชียนใช้สกุลเงินอะไรบ้าง อัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันเป็นเท่าไหร่

Home / Money / ประเทศในอาเชียนใช้สกุลเงินอะไรบ้าง อัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันเป็นเท่าไหร่

 

หลายคนคงจะทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 สิ่งสำคัญนอกเหนือจาก ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแล้ว เราจำเป็นต้องเรียนรู้สกุลเงินของประเทศต่างๆ อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนด้วย เนื่องมาจากการเข้า-ออกระหว่างประเทศทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเรามาทำความรู้จักสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนกันค่ะ

สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน มีดังนี้

  • สกุลเงินดอลล่าร์บรูไน (Brunei Dollar, BND) เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei) มีธนบัตรมูลค่า 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 และ 10,000 ดอลล่าร์อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับ ประมาณ 25 บาทไทย
  • สกุลเงินรูเปียห์ (Rupiah, IDR) เป็นสกุลเงินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesian) มีธนบัตรมูลค่า 1,000 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 และ 100,000 รูเปียห์ อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาทไทย
  • สกุลเงินกีบ (Kip, LAK) เป็นสกุลเงินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao) มีธนบัตรมูลค่า 500, 1,000, 2,000 5,000, 10,000, 20,000 และ 50,000 กีบอัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ 4 บาทไทย
  • สกุลเงินริงกิต (Ringgit, MYR) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย (Malaysian) มีการผลิตออกมาหลายชนิด คือ 1, 5, 10, 20, 50 และ 100 ริงกิต อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต เท่ากับประมาณ 10 บาทไทย
  • สกุลเงินจ๊าด (Kyat, MMK) เป็นสกุลเงินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Myanmar) มีธนบัตรมูลค่า 1, 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 5,000 และ 10,000 จ๊าด อัตราแลกเปลี่ยน 26 จ๊าด เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
  • สกุลเงินเปโซ (Peso, PHP) เป็นสกุลเงินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippine) มีธนบัตรมูลค่า 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 เปโซ อัตราแลกเปลี่ยน 1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
  • สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar, SGD)เป็นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore) มีธนบัตรมูลค่า 2, 5, 10, 50, 100, 1,000 และ 10,000 ดอลล่าร์ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 24.40 บาทไทย
  • สกุลเงินเรียล (Riel, KHR) เป็นของราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodian) มีการผลิตทั้งเหรียญและธนบัตรหลายชนิด คือ 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 และ 100,000 เรียล อัตราแลกเปลี่ยน 150 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
  • สกุลเงินด่ง (Dong, VND) เป็นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnamese) มีธนบัตรมูลค่า 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 และ 500,000 ด่ง อัตราแลกเปลี่ยน 900 ด่ง เท่ากับประมาณ 1.64 บาทไทย
  • สกุลเงินบาท (Baht, THB) เป็นของราชอาณาจักรไทย (Thai)มีธนบัตรมูลค่า 20, 50, 100, 500 และ 1,000 บาท

การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนนี้ ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้สกุลเงินเดียวกัน เหมือนกับสหภาพยุโรป เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ แต่ละประเทศยังใช้สกุลเงินของตัวเอง ยกเว้นการค้าขายแนวชายแดนที่ติดต่อกัน ก็จะสามารถใช้สกุลเงินทั้ง 2 สกุล และหลังจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนก็ได้มีความคาดหวังในด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศว่าอาจจะแข็งแกร่งขึ้น เนื่องด้วยมีความต้องการในการซื้อขายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น