ประวัติและที่มาของเงินสกุลยูโร

Home / Euro Exchange / ประวัติและที่มาของเงินสกุลยูโร

  เชื่อว่าในประเทศไทยยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบการไปเที่ยวต่างประเทศ ยิ่งในปี 2560 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การวางแพลนในช่วงวันหยุดยาวนี้ หลายท่านอาจจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศแถบทวีปยุโรป  การหาความรู้เบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ อาทิเช่น การเดินทาง สกุลเงิน ที่พัก             สถานที่ท่องเที่ยว ฯ เมื่อเอ่ยถึง สกุลเงินของทวีปยุโรป เราคงรู้กันดีว่าประเทศแถบนี้ใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลัก ซึ่งสกุลเงินนี้ก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ประเทศไทยมีการซื้อขาย แลก เปลี่ยนด้วย วันนี้จะขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินยูโร เรามาทำความรู้จักสกุลเงินยูโรกันค่ะ

ประวัติและที่มาของสกุลเงินยูโร

เงินยูโรคือ สกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยรวมตัวกันเรียกว่า กลุ่มยูโรโซน ใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน

ตามประวัติศาสตร์นั้น ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เนื่องด้วยมีสกุลเงินที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการค้าขาย ต่อมา องค์การสันนิบาตชาติ ได้มีแนวคิดพิจารณาให้ประเทศสมาชิก มารวมตัวกันทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ในปี ค.ศ. 1929 แต่ต้องหยุดชะงักลงเนื่องด้วยสงครามโลกครั้งที่ 2

ในปี ค.ศ. 1951 ประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอร์แลนด์ ได้รวมตัวกันลงนามในสนธิสัญญาแห่งโรมเพื่อก่อกำเนิด ประชาคมถ่านหินและเหล็กแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community) ต่อมา ในปี ค.ศ. 1958 ทั้ง 6 ประเทศนี้ได้ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community) ขึ้นซึ่งต่อมาได้กลายมา

เป็นสหภาพยุโรป ได้นำแนวคิด การรวมตัวกันในด้านเศรษฐกิจ กลับมาพิจารณาอีกครั้ง

ในปี ค.ศ. 1979 ประเทศสมาชิกในกลุ่ม EEC ส่วนใหญ่ได้วางรากฐานให้กับระบบการเงินของยุโรป ซึ่งเรียกว่าค่าเงิน ECU ให้มีอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินใหม่คงที่ ถ่วงดุลอัตราเงินเฟ้อ

ในปี ค.ศ. 1980 เป็นช่วงของการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก่อตั้งองค์กรด้านเศรษฐกิจ การเงินร่วมกัน

ในปี ค.ศ. 1986 ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ, การเมืองระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม EEC

สกุลเงินยูโรเริ่มหมุนเวียนในระบบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1999 ในรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสด เช่น เช็คเดินทาง, หุ้น, การจำนอง ล้วนแล้วแต่ทำการซื้อขายด้วยเงินยูโร ทั้งสิ้น

หลังการเปิดตัว เงินยูโรทำหน้าที่ได้ดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้มาก ประเทศกลุ่มยูโรโซนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้เปิดตัวก็ได้มีอีกหลายประเทศมารวมกลุ่ม

นอกจากทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นแล้ว สกุลเงินยูโรยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ดีขึ้นอีกด้วย ทวีปยุโรปจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง