Most Frequently Used Currencies In World Paymen

อันดับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระค่าดูบอลมากที่สุดในโลก

ดอลลาร์สหรัฐ
44%
ยูโร
28%
ปอนด์สเตอร์ลิง
7%
ญี่ปุ่น+ เยน
3%
จีน-หยวน
3%
Home

Euro Zone

ประวัติเงินสกุลยูโร
ยูโรโซนหมายถึงอะไร
สหภาพยุโรปคืออะไร

Currency exchange rate

99
สหรัฐอเมริกา-USD
99
ยูโรโซน+EUR
99
ญี่ปุ่น -JPY
99
จีน-CNY

Last Blog

วิกฤต เศรษฐกิจในไทยมีผลกระทบอย่างไรในปัจจุบัน
วิกฤต เศรษฐกิจในไทยมีผลกระทบอย่างไรในปัจจุบัน
September 14, 2022
วิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์ โควิด - 19 ต่อเศรษฐกิจ และ SME ไทยมีอะไรที่จะต้องปรับบ้าง ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ (more…)
10 อันดับสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลกมาดูกัน
10 อันดับสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลกมาดูกัน
August 22, 2022
สกุลเงินถือเป็นหน่วยที่ใช้แลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศแต่ละประเทศเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างกัน ซึ่งสกุลเงินของแต่ละประเทศจะมีค่ามากน้อยแตกต่างกันไป ตามความต้องการของสกุลเงินนั้นๆ
5 อันดับประเทศที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก
5 อันดับประเทศที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก
August 11, 2022
ประเทศที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก หลายคนนั้นอยากมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สังคม บ้านเมือง อากาศและอีกหลายๆ อย่าง ซึ่งมีหลายๆ ประเทศที่อยู่ในใจของใครหลายๆ