Most Frequently Used Currencies In World Paymen

อันดับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระค่าดูบอลมากที่สุดในโลก

ดอลลาร์สหรัฐ
44%
ยูโร
28%
ปอนด์สเตอร์ลิง
7%
ญี่ปุ่น+ เยน
3%
จีน-หยวน
3%
Home

Euro Zone

ประวัติเงินสกุลยูโร
ยูโรโซนหมายถึงอะไร
สหภาพยุโรปคืออะไร

Currency exchange rate

99
สหรัฐอเมริกา-USD
99
ยูโรโซน+EUR
99
ญี่ปุ่น -JPY
99
จีน-CNY

Last Blog

อันดับสกุลที่มีการใช้ชำระเงินมากที่สุดในโลก
อันดับสกุลที่มีการใช้ชำระเงินมากที่สุดในโลก
February 27, 2018
แม้ว่าสกุลเงินทั่วโลกจะมีอยู่ด้วยกันมากมายแต่ส่วนใหญ่ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมักจะเป็นประเทศที่สกุลเงินนั้นๆ ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งจากการทำความเข้าใจเราจะเห็
ประวัติของธนบัตรไทย และขั้นตอนกว่าจะมาเป็นธนบัตรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้
ประวัติของธนบัตรไทย และขั้นตอนกว่าจะมาเป็นธนบัตรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้
February 10, 2018
ธนบัตรถือเป็นรูปแบบของเงินตราประเภทหนึ่งที่เอาไว้สำหรับแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสิ่งของต่างๆ แต่ในอดีตสำหรับประเทศไทยเราก่อนที่จะมีธนบัตรก็เคยได้ใช้งานรูปแบบเงินตราอื่นๆ มาใช้งานเหมือนกันไม่ว่า
บนโลกนี้มีสกุลเงินอะไรบ้าง และประเทศอะไรที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้
บนโลกนี้มีสกุลเงินอะไรบ้าง และประเทศอะไรที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้
January 10, 2018
สกุลเงินเป็นหน่วยใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของความเป็นเงินตรา แต่ละประเทศจะมีการจัดตั้งสกุลเงินพร้อมกับค่าเงินของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นการกำหนดราคาต่างๆ ภายในประเทศของตนเองตามความเหมาะสมด้