Most Frequently Used Currencies In World Paymen

อันดับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระค่าดูบอลมากที่สุดในโลก

ดอลลาร์สหรัฐ
44%
ยูโร
28%
ปอนด์สเตอร์ลิง
7%
ญี่ปุ่น+ เยน
3%
จีน-หยวน
3%
Home

Euro Zone

ประวัติเงินสกุลยูโร
ยูโรโซนหมายถึงอะไร
สหภาพยุโรปคืออะไร

Currency exchange rate

99
สหรัฐอเมริกา-USD
99
ยูโรโซน+EUR
99
ญี่ปุ่น -JPY
99
จีน-CNY

Last Blog

ทำไมค่าเงินของไทยถึงอ่อนกว่าในต่างประเทศ
ทำไมค่าเงินของไทยถึงอ่อนกว่าในต่างประเทศ
May 10, 2018
เหมือนจะเป็นข่าวร้ายสำหรับค่าเงินไทยที่เริ่มดิ่งลงเหวในช่วงปีนี้ จากมูลค่าเงินมหาศาลที่ไหลออกจากประเทศ และนักท่องเที่ยวที่น้อยลง จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ ทำให้ค่าเงินบาทของไทยอ่อนตัวลง
ความสัมพันธ์ของไทย และประเทศในทวีปยุโรป
ความสัมพันธ์ของไทย และประเทศในทวีปยุโรป
May 10, 2018
ประเทศไทย เป็นชาติที่รักสงบและไม่เป็นที่รู้กันดีในนานาประเทศถึงความเข้มแข็ง ความสามารถ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้ทั่วประเทศต่างชื่นชม และด้วยความสามารถของพระมหากษัตย์ไทยท
อันดับสกุลที่มีการใช้ชำระเงินมากที่สุดในโลก
อันดับสกุลที่มีการใช้ชำระเงินมากที่สุดในโลก
February 27, 2018
แม้ว่าสกุลเงินทั่วโลกจะมีอยู่ด้วยกันมากมายแต่ส่วนใหญ่ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมักจะเป็นประเทศที่สกุลเงินนั้นๆ ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งจากการทำความเข้าใจเราจะเห็